Notatnik podróżnika
    Zapisz się na nasz newsletter.
efs
ue
doskonalenie kadr gospodarki

 

PROJEKT "AKADEMIA KONSULTANTA"

7 grudnia 2005 rozpoczęliśmy realizację kolejnego projektu szkoleniowego dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Adresatami projektu są konsultanci techniczni z pięciu partnerskich firm: Spetech Sp.z o.o., Belse Sp. z o.o., Aesseal Polska Sp. z o.o., Spetech Konsulting Sp. z o.o. oraz Kumman. Zasadniczym celem projektu rozłożonego na dwa lata jest doskonalenie tzw. miękkich kompetencji konsultantów.

Analiza potrzeb wskazała na konieczność rozwijania kompetencji w dwóch obszarach intra- i interpersonalnym. W tym celu zaprojektowaliśmy i obecnie realizujemy 16 dwudniowych szkoleń. Łącznie weźmie w nich udział 38 osób.

Uczestnicy biorą udział w poszczególnych szkoleniach w ramach projektu zgodnie z indywidualnymi ścieżkami doskonalenia. Pozwoliło to na uwzględnienie zróżnicowanego poziomu oczekiwań i doświadczenia konsultantów. Dodatkowo projekt służy też reintegracji konsultantów wokół wspólnego celu biznesowego wszystkich pięciu firm.

Dzięki wsparciu z Europejskiego Funduszu Społecznego mogliśmy przygotować kompleksowy projekt, uwzględniający większość luk kompetencyjnych wyodrębnionych w analizie potrzeb. Prace nad przygotowaniem wniosku rozpoczęły się na początku 2005 roku, a końcowa wersja została złożona do PARP-u w maju 2005.

Europejski Fundusz Społeczny - jeden z Funduszy Strukturalnych, który powołany został w celu wspierania wspólnotowej polityki społecznej. Finansuje on działania państw członkowskich w zakresie przeciwdziałania bezrobociu i rozwoju zasobów ludzkich. Ze środków funduszu finansowane są głównie szkolenia zawodowe, stypendia, praktyki zawodowe, doradztwo i pośrednictwo zawodowe, analizy i badania dotyczące rynku pracy i in.
Więcej informacji o Europejskim Funduszu Społecznym i innych funduszach strukturalnych:

www.efs.gov.pl
www.europa.eu.int
PS. Jesteśmy już po pierwszej kontroli szkolenia, przeprowadzonej przez urzędnika reprezentującego PARP. Raport po kontroli wypadł pomyślnie.

polska agencja przedsiębiorczości
Paiz

Jesteśmy licencjonowanym Partnerem:
do góry
 
strona główna |firma | szkolenia | ludzie | kontakt