Notatnik podróżnika
    Zapisz się na nasz newsletter.
efs
ue
doskonalenie kadr gospodarki

 

ROZWÓJ KADRY KIEROWNICZEJ - KLUCZEM DO ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTWA

Pod tym tytułem 21 listopada 2005 roku rozpoczęliśmy realizację projektu szkoleniowego, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt adresowany jest do pracowników firmy Polbita sp. z o.o.: kadry kierowniczej średniego i wyższego szczebla oraz kierowników regionów sprzedaży. Dla każdej z tych grup przygotowaliśmy program szkoleniowy w formule studium. Łącznie w szkoleniach będzie uczestniczyło 47 osób, a zakończenie projektu planowane jest w marcu 2007 roku.

Głównym celem projektu jest wzrost kompetencji kadry kierowniczej w pięciu obszarach:

  • umiejętności interpersonalne w pracy z zespołem pracowników
  • kierowanie zespołem pracowników
  • przewodzenie
  • rozwiązywanie konfliktów
  • rozumienie procesów finansowych

Doskonalenie kierowników w tych obszarach wpływa na wzrost konkurencyjności i rozwój firmy, dlatego programy szkoleniowe został tak przygotowane, aby rozwijać każdą z tych kompetencji.
W procesie szkoleniowym przewidzieliśmy zróżnicowaną formę prowadzenia zajęć, od tradycyjnych prezentacji po wszelkiego rodzaju ćwiczenia grupowe, dyskusje, studia przypadków, odgrywanie ról, a także testy oceniające indywidualne umiejętności każdego z uczestników. Przygotowane ćwiczenia bazują na rzeczywistych sytuacjach z pracy menedżerów.

Dzięki wsparciu z Europejskiego Funduszu Społecznego mogliśmy przygotować kompleksowy projekt, uwzględniający większość luk kompetencyjnych wyodrębnionych w analizie potrzeb. Prace nad przygotowaniem wniosku rozpoczęły się na początku 2005 roku, a końcowa wersja została złożona do PARP-u w maju 2005. Wśród 104 wniosków, które otrzymały dofinansowanie nasz wniosek znalazł się na 9 miejscu. Tak dobra ocena była wynikiem wspólnego wysiłku konsultantów Polsko-Amerykańskiego Instytutu Zarządzania i Kierownika Działu Personalnego firmy Polbita Sp. z o.o..

Europejski Fundusz Społeczny - jeden z Funduszy Strukturalnych, który powołany został w celu wspierania wspólnotowej polityki społecznej. Finansuje on działania państw członkowskich w zakresie przeciwdziałania bezrobociu i rozwoju zasobów ludzkich. Ze środków funduszu finansowane są głównie szkolenia zawodowe, stypendia, praktyki zawodowe, doradztwo i pośrednictwo zawodowe, analizy i badania dotyczące rynku pracy i in.
Więcej informacji o Europejskim Funduszu Społecznym i innych funduszach strukturalnych:

www.efs.gov.pl
www.europa.eu.int

polska agencja przedsiębiorczości
Paiz

Jesteśmy licencjonowanym Partnerem:
do góry
 
strona główna |firma | szkolenia | ludzie | kontakt